×
Chính sách giải quyết khuyến nại

VENUS có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website venusvcn.vn

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty Cổ phần đầu tư VCN đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của venusvcn.vn và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: venusvcn@vcn.vn
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách hàng của venusvcn.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên venusvcn.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó
  • Bước 3: venusvcn.vn yêu cầu người mua và người bán phải cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.
  • Bước 4: venusvcn.vn sẽ xem xét và xử lý các khiếu nại theo chính sách của Công ty
  • Bước 5: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của venusvcn.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
Top